google-site-verification=S8TvA_EZXx_WXp1tn_CdsevD6Yv33iRroLr1q0RES5g
 

Customisable details

Prilagodljive podrobnosti

Fly tying bench has many details which may seem insignificant at the first sight, but they make the board unique, very useful and practical.

 

Several different models are currently available:

  • 6-drawer tying board

  • 8-drawer tying board

  • 9-drawer tying board

  • 12-drawer tying board

  • wooden storage box for finished flies

Different tyers have different needs and demands. We try to work hard to satisfy them individual as much as we can. For example: a customer wanted longer spool holders, so we supplied them in 3 different lengths. Another customer wanted the top surface smooth without any holders. We can also arrange the position of pits and holes according to your wishes when ordering. We can also supply different elements in various sizes, so you can assemble them to your wishes.


In most cases modifications bring no extra costs.

***


Vezalna postaja ima veliko podrobnosti, ki se lahko na prvi pogled zdijo nepomembne, ampak njihova raznolikost naredi celoten izdelek edinstven, zelo uporaben in praktičen.

V tem trenutku ponujamo več modelov vezalnih postaj:
 

  • 6- predalna vezalna postaja

  • 8-predalna vezalna postaja

  • 9-predalna vezalna postaja

  • 12-predalna vezalna postaja

  • Lesena shranjevalna škatlica za gotove muhe

Različni vezalci imajo različne potrebe. Zato se trudimo, da čim bolj ugodimo vsem individualnim željam in potrebam.
Na primer: stranka je želela daljše nosilce za tulce vezalnih niti in izdelali smo jih v treh dolžinah.
Druga stranka je želela gladko površino brez držal. Ob naročilu lahko specificirate kakršno koli razporeditev vdolbin in izvrtin v osnovni plošči in potrudili se bomo, da boste zadovoljni. Različne elemente lahko tudi dobavimo v več velikostih, da si jih lahko sami sestavite po vaših željah.

Modifikacije so največkrat izvedljive brez dodatnih stroškov.

Spool pins

Very handy for spools of different types of thread - fully customisable regarding size, length, spacing etc.

Paličice za tulce vezalnih niti

Priročne za namestitev tulcev za različne vrvice in nitke. Popolnoma prilagodljive kar se tiče dolžine, velikosti, razmakov itd.

fly_tying_details3
fly_tying_details3
DSC_0057_1
DSC_0057_1
fly_tying_details4
fly_tying_details4

Drawers

As many as you need, as large (or small) as you want! The number, size and positions of the drawers are fully customizable. They can be positioned only above the working surface or both above and below; in one, two or more levels... your choice!

Predalčki

Kolikor jih želite, tako veliki (ali majhni) kot jih potrebujete! Število, velikost in razpored so popolnoma prilagodljivi. Nameščeni so lahko samo nad delovno površino ali tudi pod njo; v enem, dveh ali več plasteh - izbira je vaša!

fly_tying_board2
fly_tying_board2
DSC_0063_1
DSC_0063_1
fly_tying_details5-predali
fly_tying_details5-predali

Fly-tying vice

Adjustable in different angles, vertical or diagonal, available in configurations for left- or right-handed users, with safety pins so that it does not move - exactly as you need it.

Primež za muhe

Nastavljiv v različnih kotih, navpično ali diagonalno, na voljo v konfiguracijah za desničarje ali levičarje, z varnostnimi zatiči, ki preprečujejo neželene premike - točno tako, kot ga potrebujete.

držalo1
držalo1
držalo2
držalo2
držalo4
držalo4
primež
primež

Different additional equipment can be added to the fly-tying vice to make fly-tying an easy and pleasant process.

Na primež je mogoče namestiti različno dodatno opremo, ki bo pomagala, da bo vaše doživetje vezanja muh preprosto in prijetno.

držalo5
držalo5
držalo3
držalo3

Holes for small material

Handy little indentations in the central board prevent small material from rolling off the bench. As many as you want, positioned exactly where you need them.

Vdolbine za drobne delce

Priročno nameščene vdolbine v osnovni plošči preprečujejo majhnemu materialu, da bi  se odkotalil z vaše vezalne postaje. Izdelamo kolikor jih želite, razporejene točno na mestih, kjer jih potrebujete.

luknjice2
luknjice2
luknjice1
luknjice1

Box for finished flies

Fully customizable, available in different sizes and colors

Škatlica za gotove muhe

Popolnoma prilagodljiva, na voljo v različnih velikostih in barvah

škatlica_za_muhe
škatlica_za_muhe

Trash can

Every craft produces some litter sooner or later. The bench has a very useful way of solving this - handy little rubbish bin, hidden from sight but easy to access and to empty. All the things that you don't need, all the scraps made when cutting - all falls into a perfectly positioned hole. 

It can be positioned on the left or on the right side, according to your wishes.

Predalček za smeti

Vsaka dejavnost prej ali slej poizvede nekaj odpadkov. Vezalna Postaja ima zelo učinkovito rešitev za ta problem - priročno majhno posodo za smeti, skrito pred pogledi ampak enostavno za uporabo in za praznjenje. Vse, česar ne potrebujete, vsi odpadki od rezanja - vse pade v priročno nameščeno luknjo.

Luknja se lahko nahaja bodisi na levi ali na desni strani, glede na vaše želje.