google-site-verification=S8TvA_EZXx_WXp1tn_CdsevD6Yv33iRroLr1q0RES5g
 

Sestavi si svoj Hubelj vezalski ambient

Make your own Hoobel fly-tying ambient

S pomočjo različnih KOMPONENT PO IZBIRI si lahko sestavite povsem svoj vezalski ambient, kot najbolj ustreza vašim potrebam. Začnete lahko s katerim koli HUBELJ BENČ-em.
With the help of various COMPONENTS OF YOUR CHOICE, you can put together your own binding ambience, which best suits your needs.You can start with any HOOBEL BENCH.

Hoobel_bench12_mala.jpg

Lahko imate in uporabljate samo HUBELJ BENČ.

You can have and use HOOBEL BENCH only.

Hoobel_bench_in_use.jpg

Če potrebujete prostor, kamor boste varno namestili svoj HUBELJ BENČ in imeli nekaj predalčkov dodatnega prostora za muharski material in orodje? Vzemite si nekaj predalnikov HUBELJ5.

Need a place to position your HOOBEL BENCH and have some drawers of extra space to store fly-tying materials and tools? Get a couple of HOOBEL5-drawers base drawer boxes.

to_park1.jpg
to_park2.jpg

Lahko jih povežete s po meri narejenim mostom in te tri kose spremenite v HUBELJ MUHARSKO MIZO!
You may connect them with a custom made bridge and turn these three pieces into a HOOBEL FLY-TYING DESK!

Fly-tying_desk.jpg
Fly-tying_desk2.jpg

Potrebujete še kakšen dodaten predal? Različna držala, posodice, stojala za tulce? Vedno lahko nadgradite HUBELJ MUHARSKO MIZO z nekaj RAZLIČNIMI KOMPONENTALI PO IZBIRI.  Omejitev je samo vaša domišljija!


Need some more drawers? Different holders, recesses, bases for thread spools? You can always upgrade your HOOBEL FLY-TYING DESK with some OPTIONAL COMPONENTS. The limit is only your imagination!

predalček2.jpg
držalo4.jpg

Podrobni opis in sestava:

Vsak tip vezalne postaje vsebuje osnovno vezalno ploščo, ki je sestavljena in  zlepljena iz skrbno izbranega masivnega lesa. Na desni strani sta dve vdolbinici, kamor lahko stresemo manjše delčke materiala, da se nam ne raztresejo. Pri 6-predalni in 8-predalni postaji je na levi strani tudi štirikotna izvrtina, ki služi kot odprtina za smeti in ali pa prostor za vpenjanje primeža s spono.

 

Na vsaki strani osnovne plošče je nosilec – držalo za orodje, pripomočke in razne materiale. Na vsakem nosilcu sta tudi dve posebni izvrtini, namenjeni neposrednemu vpenjanju muharskega primeža na vezalno postajo. V originalu sta izvrtini izdelani za Sava muharske primeže, vendar se jih lahko uporabi tudi za ostale znamke, morda z manjšimi prilagoditvami. Izvrtine za primež so tako na levem kot tudi na desnem nosilcu, torej uporabne tako za desničarje kot za levičarje. Na sredini osnovne plošče je predalčnik s 4 ali 5 predali, namenjenimi raznemu manjšmu orodju in materialom. Predalčke z lahkoto popolnoma izvlečemo, da imamo dober pregled nad vsebino. Ko so zaprti, je vsebina na varnem pred nehotenimi raztresanji. Nad predalčnikom je plošča z več deset palčkami, ki držijo tulce z vezalnimi nitmi.

 

Pri 8-predalni in 6-predalni vezalni postaji so predalčki tudi pod osnovno vezalno ploščo. Namenjeni so večjemu orodju in materialu, prostora pa je dovolj tudi za večino primežev.
Predal pod izvrtino za smeti nosi posebno škatlico – smetnjak. Odprtina za smeti in smetnjak sta zelo dobrodošla podrobnost, še zlasti, če vežemo v stanovanju. Tako lahko vse ostanke in odrezke sproti spravljamo na varno in okolica ostaja popolnoma čista. Pred praznjenjem smetnjaka pa lahko enostavno preverimo, če nam ni po nesreči vanj padlo še kaj uporabnega.

Če so vaše potrebe drugačne, se bomo seveda potrudili, da produkt popolnoma prilagodimo vašim željam.

Detailed description and use of the fly-tying bench:

The basic piece of each bench is the main board – a table which is made of carefully selected wood and assembled with high-quality wood glue. At the right-hand side of the board there are two pits into which you can put small pieces of material (beads, hooks, eyes…) without the fear of them rolling away.
The 8-drawer and 6-drawer models of benches have a square hole on the left side of the surface, which is used as a trash hole or a place to fix a clamp-type of vice.

 

On each side of the bench is tool caddy and holder for material and other accessories. On each caddy are also two special holes for direct mounting of the fly-tying vice. Originally made for Sava rx type of vices, they can be used for other types too (maybe with some small adjustments). The holes are located on both tool caddies, so they can be used by either right-or left-handed tyers. In the middle of the bench there is a unit with 4 or 5 drawers for storage of small materials, tools and accessories. The drawers pull out smoothly and enable good overview of the content. After closing  the content is safely stored inside. On the top of the drawer unit there are dozens of wooden rods which are used as thread spool holders.

 

The 8-drawer and the 6-drawer benches also have a drawer under the main board for larger materials and tools. Even the majority of fly-tying vices can be stored there. The drawer under the trash hole holds a small wooden box - the trash bin. It helps you keep the fly-tying area clean and tidy, which is priceless especially if you work in your living room. And before emptying the trash bin you can check again for some material or tools that might have ended there accidentally.

If your wishes are different, we will of course do our best to fulfill them.

​​