google-site-verification=S8TvA_EZXx_WXp1tn_CdsevD6Yv33iRroLr1q0RES5g

Fly-tying board

Fly tying bench

Fly tying benchis the optimum choice for fly-tyers who haven't got their own tying room, but keep their tools and material in bags and boxes. Every time you want to do some fly tying, you spend a lot of time to preparing your working environment on a dining table or a kitchen desk, and lose even more time with packing and cleaning when you're done. If this annoys you, you will realise that the fly tying bench is a really good idea. With single move you simply bring your working surface to the table which is usually used for other purposes - and start to enjoy creating. And when you finish or the table is needed for other purpose, you simply take it away with a single move and store it to the shelf or top of the cupboard where you usually keep it. No cleaning, no loss of time - but table is clean and tidy just like before.
 

Fly tying bench is made from real natural wood that grew in Slovenia. Each individual piece of wood is carefully checked and manually assembled into the final product. The finished bench is polished with a high-quality furniture oil. Due to its convenient design and size it can be stored anywhere in your surroundings. Because of the beautiful look of natural wood it can be an enhancement of the living area and does not look intrusive. We are working hard to bring out the most beautiful look of natural wood, so this piece of furniture brings a bit of nature into your vicinity and makes the fly tying even more relaxing.

Vezalna postaja

Vezalna postaja je kos opreme, ki ga uporabljajo muharji-vezalci, ki nimajo svoje vezalske sobe, ampak zgolj morda del omare, kjer lahko shranijo svoje rekvizite, materiale in orodje. Ker je vsakokratno pripravljanje na vezanje na kuhinjski ali pisalni mizi, zelo zamudno (pospravljanje po končanem delu pa prav tako) nam je taka vezalna postaja v veliko pomoč. Naše »vezalno okolje« lahko v trenutku postavimo na mizo, ki je navadno namenjena nekim drugim vsakodnevnim opravilom in se takoj posvetimo vezanju. Kakor hitro končamo ali je nosilna miza potrebna za druge dejavnosti, z enim enostavnim gibom prenesemo celotno površino in vse orodje na polico, omaro, ali kamorkoli po navadi hranimo pripomočke. Nosilna miza je v trenutku prazna in čista tako kot pred vezanjem.
 

Vezalna postaja je izdelana iz naravnega lesa, ki je rastel v Sloveniji. Vsak posamezen kos lesa je skrbno izbran in pregledan ter ročno sestavljen in vgrajen v končni izdelek. Material je poliran in površinsko zaščiten z visokokvalitetnim pohištvenim oljem. Zaradi svoje oblike in velikosti lahko vezalno postajo priročno hranimo kjerkoli v stanovanju. Zaradi svojega lepega videza lahko vezalna postaja predstavlja prijeten poudarek v okolju stanovanja in ne izgleda odvečno..

Trudimo se, da izdelek s svojim izgledom in ostalimi lastnostmi prinese delček narave v naše bivalno okolje in tako pripomore, da je vezanje umetnih muh še bolj sproščujoče.

 

Fly-tying bench

Vezalna postaja za vezanje umetnih muh

Detailed description and use of the fly-tying bench:

The basic piece of each bench is the main board – a table which is made of carefully selected wood and assembled with high-quality wood glue. At the right-hand side of the board there are two pits into which you can put small pieces of material (beads, hooks, eyes…) without the fear of them rolling away.
The 8-drawer and 6-drawer models of benches have a square hole on the left side of the surface, which is used as a trash hole or a place to fix a clamp-type of vice.

 

On each side of the bench is tool caddy and holder for material and other accessories. On each caddy are also two special holes for direct mounting of the fly-tying vice. Originally made for Sava rx type of vices, they can be used for other types too (maybe with some small adjustments). The holes are located on both tool caddies, so they can be used by either right-or left-handed tyers. In the middle of the bench there is a unit with 4 or 5 drawers for storage of small materials, tools and accessories. The drawers pull out smoothly and enable good overview of the content. After closing  the content is safely stored inside. On the top of the drawer unit there are dozens of wooden rods which are used as thread spool holders.

 

The 8-drawer and the 6-drawer benches also have a drawer under the main board for larger materials and tools. Even the majority of fly-tying vices can be stored there. The drawer under the trash hole holds a small wooden box - the trash bin. It helps you keep the fly-tying area clean and tidy, which is priceless especially if you work in your living room. And before emptying the trash bin you can check again for some material or tools that might have ended there accidentally.

 

If your wishes are different, we will of course do our best to fulfill them.

Podrobni opis in sestava:

Vsak tip vezalne postaje vsebuje osnovno vezalno ploščo, ki je sestavljena in  zlepljena iz skrbno izbranega masivnega lesa. Na desni strani sta dve vdolbinici, kamor lahko stresemo manjše delčke materiala, da se nam ne raztresejo. Pri 6-predalni in 8-predalni postaji je na levi strani tudi štirikotna izvrtina, ki služi kot odprtina za smeti in ali pa prostor za vpenjanje primeža s spono.

 

Na vsaki strani osnovne plošče je nosilec – držalo za orodje, pripomočke in razne materiale. Na vsakem nosilcu sta tudi dve posebni izvrtini, namenjeni neposrednemu vpenjanju muharskega primeža na vezalno postajo. V originalu sta izvrtini izdelani za Sava muharske primeže, vendar se jih lahko uporabi tudi za ostale znamke, morda z manjšimi prilagoditvami. Izvrtine za primež so tako na levem kot tudi na desnem nosilcu, torej uporabne tako za desničarje kot za levičarje. Na sredini osnovne plošče je predalčnik s 4 ali 5 predali, namenjenimi raznemu manjšmu orodju in materialom. Predalčke z lahkoto popolnoma izvlečemo, da imamo dober pregled nad vsebino. Koso zaprti, je vsebina na varnem pred nehotenimi raztresanji. Nad predalčnikom je plošča z več deset palčkami, ki držijo tulce z vezalnimi nitmi.

 

Pri 8-predalni in 6-predalni vezalni postaji so predalčki tudi pod osnovno vezalno ploščo. Namenjeni so večjemu orodju in materialu, prostora pa je dovolj tudi za večino primežev.
Predal pod izvrtino za smeti nosi posebno škatlico – smetnjak. Odprtina za smeti in smetnjak sta zelo dobrodošla podrobnost, še zlasti, če vežemo v stanovanju. Tako lahko vse ostanke in odrezke sproti spravljamo na varno in okolica ostaja popolnoma čista. Pred praznjenjem smetnjaka pa lahko enostavno preverimo, če nam ni po nesreči vanj padlo še kaj uporabnega.

Če so vaše potrebe drugačne, se bomo seveda potrudili, da produkt popolnoma prilagodimo vašim željam.

​​​

  • w-facebook
  • w-flickr
  • Twitter Clean

© 2017 by Klement Paljk